Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kiểm tra học kì 1.Năm 2019-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thế Hải
Ngày gửi: 08h:34' 03-08-2021
Dung lượng: 318.2 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2019 - 2020


MÔN: TOÁN 6
Tiết: 95+ 96

A. MA TRẬN
Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1
Tập hợp số nguyên
- Biết các số nguyên âm, tập hợp bội và ước của số nguyên

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu2
Số điểm
0, 4
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu2
0,4điểm
=4.%

Chủ đề 2
Phân số bằng nhau, so sánh phân số
- Biết các phân số bằng nhau, so sánh phân số

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu1
Số điểm 0,2
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu1
0,2điểm=2%

Chủ đề 3
Các phép tính về phân số và tính chất.
Hỗn số, số thập phân, phần trăm
- Biết cộng 2 phân số cùng mẫu, không cùng mẫu, chia 2 phân số.
- Biết đổi hỗn số, số thập phân, phần trăm sang phân số và ngược lại
Sử dụng quy tắc cộng, trừ phân số vào tìm x
- Sử dụng tính chất của phép nhân để thực hiện nhanh, tìm x.
- Vận dụng các tính chất của phép toán thực hiện các phép tính liên quan đến phân số để so sánh hai số


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu 3
Số điểm
0,6
Số câu
C16a,b
Số điểm
1,0
Số câu
Số điểm
Số câu
C17a
Số điểm
0,5
Số câu
Số
điểm
Sốcâu
C16 c,
C17b
Số điểm
1,0
Số câu
Số điểm
Số câu1
Số điểm
0,5
Số câu 6
3,1 điểm
=31%

Chủ đề 4
Ba bài toán cơ bản về phân số
- Biết giải ba bài toán cơ bản về phân số
- Hiểu cách giải ba bài toán cơ bản về phân số


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu2
Số điểm0,4
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu1
Số điểm
1,5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu3
1,9 điểm
=19%

Chủ đề 5
Ba bài toán cơ bản về phân số
- Nắm vững các kiến thức liên quan đến góc, quan hệ giữa các góc, tia phân giác
- Vẽ hình hiểu cách giải thích tia nằm giữa hai tia.
- Vận dụng hệ thức cộng góc để tính góc, chứng tỏ được một tia là tia phân giác của một gócSố câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu7
Số điểm
1,4
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
C19a
Số điểm
1,0
Số câu
Số điểm
Số câu
C19b,c
Số điểm
1,5
Số câu
Số điểm
Số câu1
Số điểm
0,5
Số câu9
4,4điểm
=44%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 16
Số điểm 4,0
40%
Số câu 2
Số điểm 3,0
30%
Số câu 1
Số điểm2,5
25%
Số câu 1
Số điểm 0,5
5%
Số câu20
Số điểm10
100%

B. ĐỀ
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Chọn đáp án đúng cho các câu sau
Câu 1.(0,2điểm). Tổng  bằng
A.  B.  C. 2 D.
Câu 2.(0,2điểm).Khi đổi hỗn số -2 sang phân số ta được phân số sau:
A. - B. - C.  D. 
Câu 3. (0,2điểm). Số thập
 
Gửi ý kiến